ตำแหน่งผู้จัดการโครงการในประเทศไทย Thailand Project Manager Role

LOCATION: Bangkok
JOB TYPE: Full Time and Permanent
CATEGORY: Fintech

Global Payments และบริษัทฟินเทค

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:
ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทักษะทางธุรกิจ การบริหาร และการวิเคราะห์ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถบริหารงานหลายงานพร้อมกันได้ จำเป็นต้องประสานงานกับคนและกระบวนการมากมาย เพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบได้ทันเวลาและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ความพร้อมและการจัดสรรทรัพยากรคือหนึ่งในหน้าที่ของ PM โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้จะต้องดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ไทม์ไลน์ และรายได้ พร้อมกับการเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

งานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบได้แก่:
จัดทำขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคประกอบด้วย
ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารแผนงานเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้สำเร็จ
จัดทำแผนโครงการอย่างละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
รับผิดชอบในการประสานงานโครงการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลโครงการสำหรับการตรวจสอบ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามการกำกับดูแลร่วมกับทีมฝ่ายบริหารโครงการ
ประสานงานทรัพยากรภายในบริษัทและบุคคลที่สาม/ผู้ขาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานของโครงการได้อย่างราบรื่น ดูแลเรื่องความพร้อมและการจัดสรรทรัพยากร
ระบุตัวชี้วัด/ไมล์สโตนสำคัญให้กับโครงการและประเมินความเสี่ยง
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
จัดทำเอกสารโครงการให้ครบถ้วน และดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
ใช้การวิเคราะห์และการประเมินอย่างเป็นอิสระสำหรับทั้งข้อมูลที่เป็นรูทีนและไม่ได้เป็นรูทีน
ใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงในขอบเขต กำหนดการ และต้นทุนของโครงการ

คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน:
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 6-8 ปี
สามารถพบปะกับลูกค้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี
มีทักษะการพูดและเขียนที่ดีเยี่ยมทั้งในไทยและอังกฤษ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ
หากมีใบรับรอง PMP / PRINCE II จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีใบรับรอง Project Management Professional (PMP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Only Thai residents need to apply.Please fill in the form below to submit your application:


    We are committed to protect and use your personal data in accordance with Thailand Privacy Principles under the Personal Data Protection Act B.E.2562 (2019) (“PDPA”) and our data privacy policies. In addition, we maintain the appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unauthorized or unlawful processing and/or against accidental loss, alteration, disclosure or access, or accidental or unlawful destruction of or damage thereto. By submitting your email address and any other personal information to this website, you consent to such information being collected, held, used and disclosed in accordance with our PRIVACY POLICY.
    Scroll to top