พยาบาลส่งเครื่องมือแพทย์ (Scrub Nurse)

VISIT US            

   Bangkok
   Full Time
   Medical Services and Other
   Negotiable
   02 634 8884

พยาบาลส่งเครื่องมือแพทย์ (Scrub Nurse)

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 – 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรด้านพยาบาล
 • มีประสบการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด (OR)
 • มีประสบการณ์ในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพ และต่างจังหวัด

วันและเวลาทำงาน

 • วันทำงาน แบ่งเป็น 2 แบบ
  1. แบบที่ 1 สามารถส่งตารางงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  2. แบบที่ 2 สามารถส่งตารางงานเป็นเดือน และไม่ต่ำกว่า 15 วันต่อเดือน
 • เวลาทำงานไม่สามารถ Fixed ได้ ขึ้นอยู่กับเคสผ่าตัด

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน แบ่งเป็น 2 แบบ
  1. แบบที่ 1 ไม่การรันตีขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทเคสที่ทำ
  2. แบบ 2 มีการันตีรายได้ ซึ่งหัวหน้าทีมจะเป็นผู้พิจารณาจัดประเภทของการจ้างอีกครั้ง
 • มีการเทรนงานให้

SHARE                  


Scroll to top