ตำแหน่งผู้จัดการโครงการในประเทศไทย Thailand Project Manager Role

Global Payments และบริษัทฟินเทค หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: ผู้สมัครควรมีพื้นฐานทักษะทางธุรกิจ การบริหาร และการวิเคราะห์ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถบริหารงานหลายงานพร้อมกันได้ จำเป็นต้องประสานงานกับคนและกระบวนการมากมาย เพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบได้ทันเวลาและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ความพร้อมและการจัดสรรทรัพยากรคือหนึ่งในหน้าที่ของ PM โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้จะต้องดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ไทม์ไลน์ และรายได้ พร้อมกับการเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี งานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบได้แก่: จัดทำขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคประกอบด้วย ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารแผนงานเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้สำเร็จ จัดทำแผนโครงการอย่างละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน รับผิดชอบในการประสานงานโครงการ...

Legal Administration (Fintech)

Job Description: Bachelor’s degree in a related field or relevant work experience. Previous experience as a legal secretary, legal assistant, or project coordinator in a legal environment Proficiency...

Senior QA Automation (Fintech)

Job Responsibilities: Being responsible for testing and evaluating the functionality, usability, and overall performance of applications. Perform daily sanity checks on main flows to ensure there are no...

Thailand Project Manager Role

Global Payments & Fintech Company KEY AREAS OF RESPONSIBILITIES: The candidate should have a background in business skills, management and analysis. He / She is expected to be...

Service Sales Consultant

Job Description The Senior Services Sales Consultant is a vital Sales position within Sales Group and responsible of services revenue growth. The Sales Consultant is responsible for the...

Scroll to top