Customer Service พนักงานบริการลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับโทรศัพท์ รับออเดอร์จากลูกค้า 2. ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกและดูแลประสานงานกับลูกค้า 3. ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม – รักงานบริการ มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า – มีความรู้ในด้านงานให้บริการลูกค้า – สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้ – ตรงต่อเวลา และรู้จักการบริหารเวลา – มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ...

Customer Service / พนักงานบริการลูกค้า

฿16,000 – ฿25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับโทรศัพท์ รับออเดอร์จากลูกค้า 2. ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกและดูแลประสานงานกับลูกค้า 3. ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม – รักงานบริการ มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า – มีความรู้ในด้านงานให้บริการลูกค้า – สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้ – ตรงต่อเวลา และรู้จักการบริหารเวลา –...

Customer Service

฿16,000 – ฿25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ รับออเดอร์จากลูกค้า ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกและดูแลประสานงานกับลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม รักงานบริการ มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า มีความรู้ในด้านงานให้บริการลูกค้า สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้ ตรงต่อเวลา และรู้จักการบริหารเวลา มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22...

พนักงานบริการลูกค้า / Customer Service

฿16,000 – ฿25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ รับออเดอร์จากลูกค้า ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกและดูแลประสานงานกับลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม รักงานบริการ มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า มีความรู้ในด้านงานให้บริการลูกค้า สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้ ตรงต่อเวลา และรู้จักการบริหารเวลา มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22...

Scroll to top